Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1CE6

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2019 година

Служител

Длъжност

Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ
дата на подаване

Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ

Дата на подаване

Встъпителна/ежегодна

Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ
част І Имущество

Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ
част ІІ Интереси

1

             

2

Росица Савова

главен експерт

 

06.03.2019г.

ежегодна

да

да

3

Ваня Иванова

младши експерт

 

06.03.2019г.

ежегодна

да

да

4

             

5

             

6

Антон Бялков

технически сътрудник 

 

26.03.2019г.

ежегодна

да

 

7

Цонка Берковска

главен експерт

 

03.04.2019г.

ежегодна

да

 

8

Андрей Велчев

главен експерт

 

03.04.2019г.

ежегодна

да

 

9

Мануела Хаджиева

главен експерт

 

09.04.2019г.

ежегодна

да

да

10

Благовеста Хаджипеткова

главен специалист

 

10.04.2019г.

ежегодна

да

 

11

Цветелина Златанова

главен експерт

 

10.04.2019г.

ежегодна

да

 

12

Лина Берковска

младши експерт

 

12.04.2019г.

ежегодна

да

 

13

Вяра Гарванова

главен експерт

 

12.04.2019г.

ежегодна

да

 

14

             

15

Надя Чолашка

главен експерт

 

16.04.2019г.

ежегодна

да

 

16

Диляна Тонева-Цветановска

главен експерт

 

16.04.2019г.

ежегодна

да

 

17

Кристина Тодорова-Цонкова

главен експерт

 

16.04.2019г.

ежегодна

да

 

18

Мирослав Алексиев

специалист 

 

17.04.2019г.

ежегодна

да

 

19

Цветелина Микова

старши експерт

 

19.04.2019г.

ежегодна

да

 

20

             

21

             

22

             

23

Владимир Фереджанов

старши специалист

 

24.04.2019г.

ежегодна

да

 

24

Елена Цупарска

старши специалист

 

24.04.2019г.

ежегодна

да

 

25

Евгения Иванова

главен експерт

 

24.04.2019г.

ежегодна

да

 

26

             

27

Биляна Маринова

главен експерт

 

30.04.2019г.

ежегодна

да

 

28

             

29

Венцислав Карабулев

главен специалист

 

03.05.2019г.

ежегодна

да

 

30

             

31

             

32

             

33

Ивайло Тихов

началник на отдел "ФУС"

 

09.05.2019г.

ежегодна

да

 

34

Даниела Скорецова

главен специалист

 

 09.05.2019г.

ежегодна

да

 

35

             

36

Атанаска Тодорова

юрисконсулт

15.01.2019 г.

10.05.2019г.

ежегодна

да

да

37

Даниела Десева

началник на отдел "АУАДС"

 

10.05.2019г.

ежегодна

да

 

38

Боряна Иванова

младши експерт

 

10.05.2019г.

ежегодна

да

да

39

Камен Маринов

главен експерт

 

10.05.2019г.

ежегодна

да

 

40

             

41

Борислав Иванов

старши специалист 

 

13.05.2019г.

ежегодна

да

 

42

Иво Йордакиев

главен специалист

 

14.05.2019г.

ежегодна

да

 

43

Севдалина Попова

главен специалист

 

14.05.2019г.

ежегодна

да

 

44

Росица Тодорова

главен секретар

 

14.05.2019г.

ежегодна

да

 

45

             

46

             

47

Ваня Костадинова

младши експерт 

 

5/15/2019

ежегодна

да

 

48

             

48

Александър Божилов

старши специалист

 

5/15/2019

ежегодна

да

 

50

Евгения Ненова

главен експер

 

5/15/2019

ежегодна

да

 

51

Павлина Стаменова

директор на дирекция "АПОФУС"

 

5/15/2019

ежегодна

да

 

52

Глория Василева

началник на отдел "АККРР"

 

5/15/2019

ежегодна

да

 

53

Венцислав Дудоленски

директор на дирекция "АКРРДС"

16.05.2019 г.

10.05.2019 г.

ежегодна

 

да

54

             

55

Георги Колевичин

старши специалист

20.06.2019 г.

       

56

Иван Стоилов

младши експерт

28.06.2019 г.

       

57

Октан Мехмед

младши експерт

03.12.2019 г.