Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1CE6

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ през 2020 година

Служител

Длъжност

Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ
дата на подаване

Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ

Дата на подаване

Встъпителна/ ежегодна

Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ
част І Имущество

Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ
част ІІ Интереси

1

Теодора Перничева

младши експерт

20.01.2020 г.

14.02.2020г.

встъпителна

да

да

2

Иван Стоилов

младши експерт 

 

14.02.2020г.

встъпителна

да

да

3

Георги Йорданов

старши експерт

20.01.2020 г.

17.02.2020г.

встъпителна

да

да

4

Октан Мехмед

младши експерт

 

17.02.2020г.

встъпителна

да

да

5

             

6

Кристина Тодорова-Цонкова

главен експерт

 

16.03.2020г.

ежегодна

да

 

7

Ваня Иванова

старши експерт

 

19.03.2020г.

ежегодна

да

 

8

Цонка Берковска

главен експерт

 

25.03.2020г.

ежегодна

да

 

9

Лина Берковска

младши експерт

 

06.04.2020г.

ежегодна

да

 

10

Росица Савова

главен експерт 

 

07.04.2020г.

ежегодна

да

 

11

Антон Бялков

технически сътрудник

 

07.04.2020г.

ежегодна

да

 

12

Теодора Вълкова

началник на отдел "АККРР"

23.03.2020 г.

 07.04.2020г.

ежегодна

да

 

13

Владимир Фереджанов

старши специалист 

 

09.04.2020г.

ежегодна

да

 

14

Боряна Иванова

старши експерт

 

10.04.2020г.

ежегодна

да

да

15

Камен Маринов

главен експерт

 

15.04.2020г.

ежегодна

да

 

16

Мануела Хаджиева

главен експерт

 

16.04.2020г.

ежегодна

да

да

17

Ивайло Тихов

началник на отдел "ФУС"

 

21.04.2020г.

ежегодна

да

 

18

Глория Василева

началник на отдел "АККРР"

 

24.04.2020г.

ежегодна

да

 

19

             

20

Мирослав Алексиев

специалист

 

28.04.2020г.

ежегодна

да

 

21

Ваня Костадинова

главен експерт 

 

28.04.2020г.

ежегодна

да

 

22

Евгения Иванова

главен експерт

 

04.05.2020г.

ежегодна

да

 

23

Надя Чолашка

главен експерт

 

11.05.2020 г.

ежегодна

да

 

24

Диляна Тонева-Цветанска

главен експерт

 

11.05.2020 г.

ежегодна

да

 

25

Иван Стоилов

младши експерт

 

11.05.2020 г.

ежегодна

да

 

26

Елена Цупарска

старши специалист

 

12.05.2020 г.

ежегодна

да

 

27

             

28

Цветелина Микова

старши експерт

 

13.05.2020 г.

ежегодна

да

 

29

             

30

             

31

Вяра Гарванова

главен експерт

 

18.05.2020 г.

ежегодна

да

 

32

Евгения  Ненова

главен експерт

 

18.05.2020 г.

ежегодна

да

 

33

Георги Колевичин

старши специалист

 

19.05.2020 г.

ежегодна

да

 

34

Атанаска Тодорова

юрисконсулт

 

20.05.2020 г.

ежегодна

да

 

35

Даниела Десева

началник на отдел "АУАСД"

 

21.05.2020 г.

ежегодна

да

 

36

Биляна Маринова

главен експерт

 

26.05.2020 г.

ежегодна

да

 

37

Венцислав Дудоленски

директор на дирекция "АКРРДС"

 

26.05.2020 г.

ежегодна

да

 

38

             

39

Венцислав Карабулев

главен специалист

 

08.06.2020 г.

ежегодна

да

 

40

Денка Такучева

главен експерт

10.04.2020 г.

08.06.2020 г.

встъпителна

да

 

41

Иво Йордакиев

главен специалист

 

10.06.2020 г.

ежегодна

да

 

42

Севдалина Попова

главен специалист

 

10.06.2020г.

ежегодна

да

 

43

Борислав Иванов

старши специалист

 

12.06.2020 г.

ежегодна

да

 

44

Росица Тодорова

главен секретар

 

6/12/2020

ежегодна

да

 

45

Андрей Велчев

главен експерт

 

15.06.2020 г.

ежегодна

да

 

46

             

47

Павлина Стаменова

директор на дирекция "АПОФУС"

 

16.06.2020 г.

ежегодна

да

да

48

Александър Божилов

старши специалист

 

16.06.2020 г.

ежегодна

да

 

49

Юлия Ивкова

главен експерт

20.02.2020 г.

16.06.2020 г.

встъпителна

да

да

50

             

51

             

52

Атанаска Тодорова

юрисконсулт

 

29.12.2020 г.

при прекратяване на правоотношението

да

 

53

Райна Петрова

главен експерт

29.12.2020 г.