Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4C63
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4CE7
Държавна собственост Военни паметници Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти Разрешени заварени индивидуални права на използване Обществени поръчки Дейност на комисии и съвети Списък на язовирите на територията на Област София

Публични регистри

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2022

Областна администрация София поддържа следните публични регистри

  • Държавна собственост 
  • Военни паметници 
  • Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти 
  • Разрешени заварени индивидуални права на използване 
  • Обществени поръчки 
  • Дейност на комисии и съвети 
  • Списък на язовирите на територията на Област София