Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EL0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31I4

Списък на язовирите на територията на Област

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2022

ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ

1. Язовири държавна собственост – 6 бр.: 
•    Язовир “Искър”  
•    Язовир “Кокаляне ”
•    Язовир “Панчарево ”
•    Язовир “Филиповци ” 
•    Язовир „Стубела“ 
•    Язовир „Благата вода“


2. Язовири общинска собственост  –  8 бр.: 
•    Язовир “Мрамор” 
•    Язовир “Суходол ІІ”
•    Язовир “Сеславци ” 
•    Язовир “Мърчаево” 
•    Язовир „Убреща – 1“
•    Язовир „Убреща – 2“
•    Язовир „Братинска“
•    Язовир „Иваняне – 2“

3. Язовири частна – 1бр:
•    Язовир “Иваняне ” 

4. Язовири предадени на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ – 1 бр.: 

•    Язовир „Бистрица“