Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

Заплащането на услугите може да се извърши по следната банкова сметка:

  • IBAN: BG 86 STSA 9300 3122 7241 01, BIC – STSABGSF, при банка "ДСК" ЕАД, ФЦ Калоян

       с платежна карта, чрез ПОС терминал, намиращ се в Център за административно обслужване - ул. „Алабин“ № 22, фронт офис