Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.04.2022

Достъпност:

  • Срещу Централният вход на сградата на Областна администрация София-град (Алабин №22) се намира трамвайна спирка №1283, която се обслужва от трамваи №1 ; №4 ; №8 ; №10 ; №27

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за: 

  • гишетата за заявяване и получаване на документи
  • информацията за услугите

За клиенти със специфични потребности:

  • ЦАО е на партерния етаж в сградата на ОА София
  • обслужване на 1 самостоятелно гише

В ЦАО на Ваше разположение са:

  • столове, маси и пособия за попълване на документи
  • Средства за дезинфекция