Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M97
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UF7

Образци на документи за изплащане на обезщетения

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 06.04.2022

В предложения списък от файлове може да откритете:

Образец за изплащане на парични обезщетения във връзка с имоти  от обект: Софийски околовръстен път /СОП/ в участъка от км 35+300 до км 41+400 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/

Образец на придружаваща декларация към заявлението за получаване на парично обезщетение

Образец Декларация
Дата на публикуване: 06.04.2022

Заявление Обезщетение
Дата на публикуване: 06.04.2022