Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Комисия по заетост към Областния съвет за развитие Областна комисия по безопасност на движението по пътищата Областна транспортна комисия Областна комисия „Военни паметници“ Областна епизоотична комисия

Областни комисии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

Комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Областна транспортна комисия

Областна комисия „Военни паметници“ 

Областна епизоотична комисия