Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLHBA4
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLHBM6

Областна комисия „Военни паметници“

Дата на публикуване: 22.03.2022
Последна актуализация: 13.04.2022

Областна комисия "Военни паметници" осъществява следните дейности:

  • Предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им
  • Предлага на министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за културни ценности по реда на Закона за културното наследство
  • Води областен регистър и картотека на военните паметници
  • Координира изпълнението на дейностите и задачите по този закон от общината, отделните физически и юридически лица, гражданските комитети и други.