Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI0

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 28.03.2022
Заповед областна комисия БДП
Дата на публикуване: 26.01.2024

Годишна план-програма по БДП за 2023 г.
Дата на публикуване: 05.04.2023

Годишен доклад по БДП за 2022 г.
Дата на публикуване: 05.04.2023

График на заседанията и протокол
Дата на публикуване: 05.04.2023