Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTU3CG6
Комисии и съвети > Областни комисии > Областна комисия по безопасност на движението по пътищата > Заседание на Областната комисия по БДП, проведено на 02.06.2022 г.