Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI2

Областна транспортна комисия

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

На заседанията на Областната транспортна комисия се обсъждат предложенията за промени в маршрутните разписания на съществуващите линии от републиканската транспортна схема и откриване на нови линии (курсове), включително и тези, по направлението на които се извършва превоз на пътници с железопътен транспорт, осигуряващ връзка без прекачване между крайните пунктове на съответната автобусна линия.

Приетите предложения се изпращат за разглеждане от комисията по републиканската транспортна схема.