Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR7
Областен съвет за развитие на област София Областен съвет за намаляване на риска при бедствия на област София

Областни съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2022

Областен съвет за развитие на област София 

Областен съвет за намаляване на риска при бедствия на област София