Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18K1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI1

Областен съвет за развитие на област София

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на областта.

Председател на областния съвет за развитие е областният управител.

При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.

Членове на областния съвет за развитие на област София са кметът на Столична община, кметовете на 24-те административни района на Столична община, 25 представители на Столичния общински съвет, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.