Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти Областна администрация на област София

Дата на публикуване: 21.03.2022
Последна актуализация: 02.02.2024

Адрес: 
гр. София, 
район „Триадица", 
ул. „Алабин" 22, П.К. 1000

ЕИК: 831912591

МОЛ: Вяра Тодева

Областен управител
тел.: 02/907 1742

Главен Секретар
тел.: 02/907 1746

Деловодство
тел.: 02/907 1782; 02/907 1797; 02/907 1760; 02/907 1799;
e-mail: delovodstvo@sf.government.bg

За предложения, сигнали и жалби:
тел.: 02/907 1797; 02/907 1760
e-mail: delovodstvo@sf.government.bg

Работно време: от 09:00 до 17:30 
без прекъсване в работни дни

Приемно време на областния управител за граждани: всяка сряда от 10:00 до 12:00 ч., след предварително подадено заявление/молба лично или на официалния имейл на Областна администрация на област София: delovodstvo@df.governmnet.bg.   В заявлението/молбата следва да е посочен телефонен номер и регистрационен номер на преписката.