Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0
Общи сведения Общините в областта НПО в област София Държавни институции Учебни заведения Здравни заведения Икономическо развитие Възможности за инвестиции Културен календар Галерия

За Областта

Дата на публикуване: 15.10.2020
Последна актуализация: 18.04.2022

ИСТОРИЯ

     Областта  има изключително богата история. Градът е една от най-древните столици в Европа – с над 7000-годишно съществуване. Възниква е около минерален извор, който се намира на кръстовището на изключително важни пътища, свързващи Западна Европа с Мала Азия и с Близкия Изток, както и Балтийско с Егейско море. Първото име на града е Сердика. Той е управляван от цезари, василевси, канове, султани и царе. През 29 г. градът попада под римска власт. Сердика преминава в територията на България през 809 г., по времето на хан Крум, който оценява стратегическото положение и го превзема. Окончателното присъединяване на Сердика е по време на управлението на хан Омуртаг. Тогава името се променя на Средец.  

        През 1879 година Марин Дринов предлага София да стане столица на Княжество България. Това превръща града във важен политически, икономически, научен и културен център на страната.

        През Втората световна война над София са извършени тежки бомбандировки от британската и американската авиация. Разрушени са над 12 500 сгради, сред които Градската библиотека, църквата „Свети Спас“, Народният театър, катедралата „Св. Йосиф“ и хиляди жилища.

         През 1945 година е приет нов градоустройствен план на столицата. През следващата година България е обявена за народна република, а по време на социалистическия режим обликът на столицата значително се променя. Градът се разширява, като към него се включват и съседни села. Промишлеността, индустриализацията и жилищното строителство стават основен фокус. След падането на режима на Тодор Живков започва нов подем в строителството и модернизация на сградите.