Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Учебни заведения

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2022

В София функционират 239 детски градини – 176 общински, 60 частни и 3 държавни. В града има 5 начални (4 частни и едно общинско), 77 основни (65 общински и 12 частни) и 187 средни училища (86 общински, 61 частни и 40 държавни). Освен това има и 13 специализирани училища – за деца с увреждания и други. Сред средните училища има 8 училища по изкуствата, 22 професионални колежа, 35 професионални гимназии, 25 профилирани гимназии и 4 спортни училища.

Към 2014 г. в София се намират 22 от 51 акредитирани висши училища в България, в които се обучават над 100 хиляди студенти. Сред тях е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, най-старото и най-голямо висше училище в страната. Основан на 1 октомври 1888 г., днес той има 16 факултета, разположени в няколко комплекса в различни части на града, и обучава около 23 хиляди студенти и докторанти. Други големи висши училища в София са: 
•    Университетът за национално и световно стопанство
•    Техническият университет
•    Нов български университет
•    Национална спортна академия „Васил Левски“ 
•    Медицинският университет.

В София се намира и Българската академия на науките, както и Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

Висши училища и научни институти в Столична община

Общински училища и центрове за подкрепа за личностно развитие

Регистър на общинските детски градини на територията на Столична община за учебна година 2021/2022 г.

Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Детски градини
Дата на публикуване: 01.04.2022

Училища
Дата на публикуване: 01.04.2022