Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42G52
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV7
Териториални административни структури Дирекции "Социално подпомагане" Регионална служба по заетостта

Държавни институции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2022

В този раздел са публикувани контактите на Административните структури на територията на областта.