Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GL2
Z7_PPGAHG8009UA60QLKGJVPQ00T2

Регионална служба по заетостта

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 22.03.2022

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – София

Адрес: 1233 гр. София, ул. "Софроний Врачански" 104
Телефон за информация: 02/931-04-16
E-mail: drsz_sofia@mbox.contact.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Сердика

Адрес: 1202 гр. София, ул. "Тимок" 20
Телефон за информация: 02/931 17 44; 02/832 61 61
E-mail: dbt107@mbox.contact.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Сердика, филиал Подуяне

Адрес: 1836 гр. София, ж.к. "Левски - В" бл. 10А
Телефон за информация: 02/946 61 01
E-mail: filial_poduene@mbox.contact.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Възраждане

Адрес: 1303 гр. София, ул. "Странджа" 64
Телефон за информация:  02/831 70 78
E-mail: dbt101@mbox.contact.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Възраждане, филиал Триадица

Адрес: 1408 гр. София, ж.к. "Стрелбище" ул. Котленски проход" 20
Телефон за информация: 02/962 17 65
E-mail: filial_triaditsa@mbox.contact.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Възраждане, филиал Красна поляна

Адрес: 1330 гр. София, ж.к. Разсадника-Коньовица, бл. 31
Телефон за информация: 02/820-16-75
E-mail: filial_krasnapolyana@mbox.contact.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Люлин

Адрес: 1324 гр. София, ж.к. "Люлин", 10-ти микрорайон, бл.158а - партер
Телефон за информация:  02/825 49 83
E-mail: dbt104@mbox.contact.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Изток, филиал Връбница

Адрес: 1360 гр. София, жк."Надежда" 3, ул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, ет. 11
Телефон за информация: 02/8363 225
E-mail: filial_vrabnitsa@mbox.contact.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Изток

Адрес: 1715 гр. София, ж.к. "Младост" 4, админ. сграда срещу бл. 465
Телефон за информация: 0882824769
E-mail: dbt111@mbox.contact.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Изток, филиал Студентски 

Адрес: 1700 гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1
Телефон за информация: 02/868 75 64
E-mail: filial_studentski@mbox.contact.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.