Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42G53
Z7_PPGAHG8009UA60QLKGJVPQ00T0

Дирекции "Социално подпомагане"

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 25.03.2022

Регионална дирекция за социално подпомагане - София-град

Адрес: гр. София, ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” № 20
Телефон за контакт: 02/870-02-38
E-mail: rdsp-sofiagrad@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“ – Връбница


Адрес: гр. София, бул."Хан Кубрат" бл. 328, вх. А, ет. 2
Телефон за контакт: 02/837-74-25
E-mail: vrubnica@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане


Адрес: гр. София, бул."Ал. Стамболийски" № 173
Телефон за контакт: 02/920-03-69
E-mail: vuzragdane@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село


Адрес: гр. София, ул."Ами Буе" № 79
Телефон за контакт: 02/952-32-88
E-mail: krasnoselo@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец


Адрес: гр. София, ул."Димитър Хаджикоцев" № 80
Телефон за контакт: 02/865-67-82
E-mail: lozenec@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“ – Люлин


Адрес: гр. София, ж.к."Люлин", бул. "Царица Йоанна" №83
Телефон за контакт: 02/925-01-69
E-mail: dsp-lulin@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“ – Младост


Адрес: гр. София, р-н Студентски, ул. "Акад. Стефан Младенов" №1, бл.30
Телефон за контакт: 02/973-62-30
E-mail: mladost@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище

Адрес: гр. София, ул."В.Петлешков" № 41
Телефон за контакт: 02/945-31-70; 02/945-53-12; 02/945-53-14
E-mail: oborishte@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика


Адрес: гр. София, бул."Мария Луиза" № 88
Телефон за контакт: 02/832-10-05
E-mail: dsp-serdika@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина


Адрес: гр. София, ж.к."Христо Смирненски", ул."Кривина" бл. 73-партер
Телефон за контакт: 02/873-10-94
E-mail: dsp-slatina@asp.government.bg