Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Столична община

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 14.04.2022

Област София включва една община, най-голямата в страната - Столична община, която обхваща 38 населени места: 4 града (София, Банкя, Бухово и Нови Искър) и 34 села.

Столичната община е юридическо лице със своя собственост – публична и частна, и свой бюджет. Органите на управлението на общината – Столичният общински съвет и кметът се избират от гражданите на Столична община с мандат от 4 години.

Столична община е разделена на 24 района. Кметовете на райони решават въпросите, възникващи от ежедневните потребности на населението по местоживеене, административното обслужване на гражданите, благоустрояването, хигиенизирането и др.

Карти на София и районите

Районни администрации