Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UC0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U95

Избори

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 16.05.2024

Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. — разяснителна кампания

Със заповеди на областния управител на основание чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с писмо № 03.11-10 от 19.10.2023 г. на министър-председателя на Република България са назначени комисии за извършване на проверка на адреси с регистрирани над 6 лица – избиратели, отпечатани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година. Заповедите са публикувани в секция „Заповеди“ на интернет страницата на Областната администрация на област София.

 

Интерактивна електронна брошура с подробна информация във връзка с гласуването

 

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. - Разяснителна кампания

 

 

 

Разяснителна кампания

 

Съобщение

На 05.02.2023 г. от 13,00 часа в заседателната зала на Областната администрация на област София на основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение на Централната избирателна комисия  № 1584 - НС от 02.02.2023 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., при областния управител на област София се проведоха консултации за определяне състава на 23-та 24-та и 25-та Районни избирателни комисии. Участваха упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции. За резултата от проведените консултации се състави протокол, подписан от всички участници в тях.
На проведените консултации се постигна съгласие за състава на 23-та, 24-та и 25-та РИК. На основание чл. 60, ал. 7 от Изборния кодекс и Решение 1584 - НС от 02.02.2023 г. на ЦИК, предложенията за състава на комисиите, направени от представителите на партиите и коалициите, заедно с необходимите документи са изпратени на Централната избирателна комисия.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Провеждане на консултации относно състава на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение на Централната избирателна комисия  № 1584 - НС от 02.02.2023 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., областният управител на област София насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание за определяне състава на 23-та 24-та и 25-та Районни избирателни комисии. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Консултациите ще се проведат на 05.02.2023 г. от 13,00 часа на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. “Алабин“ № 22, етаж 6, конферентна зала на Областна администрация на област София.
 

 

 

 

Указ № 213 от 01.08.2022 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

 

Централна избирателна комисия

При областния управител Митко Михайлов се проведоха консултации за състава на 23, 24 и 25 районни избирателни комисии

На 07 август 2022 г. от 12,00 часа в заседателната зала на областната администрация на област София, на основание Указ № 213 от 01.08.2022 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. (обн. ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г.), Решение на Централната избирателна комисия  № 1198-НС от 02.08.2022 г. относно провеждането на консултации за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им и чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, бяха проведени консултации за определяне на съставите на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции. За резултата от проведените консултации се състави протокол, подписан от всички участници в тях.
На проведените консултации се постигна съгласие за състава на 23-та, 24-та и 25-та РИК. На основание чл. 60, ал. 7 от Изборния кодекс и т.I.5 от Решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на ЦИК, предложенията за състава на комисиите, направени от представителите на партиите и коалициите, заедно с необходимите документи са изпратени на Централната избирателна комисия.
 

 

Симулатор за гласуване с машина

Разяснителна кампания