Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

76-и Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета

Дата на публикуване: 18.03.2024
Последна актуализация: 18.03.2024

В периода 27 май - 2 юни 2024 г. ще се проведе една от най-мащабните туристически инициативи - Националният туристически поход по пътя на Ботевата чета "Козлодуй - Околчица".

Повече информация може да намерите на страницата на Областна администрация на област Враца.

Регламент и приложения
Дата на публикуване: 18.03.2024