Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Отчуждаване на имоти - частна собственост в землището на с. Казичене

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 09.08.2022

С Решение на Министерски съвет № 516 от 22 юли 2022 год. се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2“ за обект „Железопътна линия София - Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“, в землището на с. Казичене, Столична община, област София

РМС № 516/22.07.2022 г.
Дата на публикуване: 09.08.2022