Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Окончателни резултати от конкурс за длъжността "началник" на отдел "Финанси и административно обслужване"

Дата на публикуване: 14.05.2024
Последна актуализация: 14.05.2024

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК“ НА ОТДЕЛ „ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

 

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с проведен конкурс обявен със Заповед № РД-20-50/12.04.2024 г. на областния управител на Областна администрация на област София за длъжността „началник“ на отдел „Финанси и административно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ конкурсната комисия обявява, че няма класирани кандидати за длъжността и конкурсната процедура приключва без класиране.

 

 

 

 

ДИАНА АЛАДЖОВА-ДИМИТРОВА /п/

Председател на конкурсна комисия