Z6_PPGAHG800HD710QVVO3KB80AB5
Z7_PPGAHG800HD710QVVO3KB80AR6

Заместник областни управители

Дата на публикуване: 05.04.2022
Последна актуализация: 27.07.2023

Георги Чичков

Георги Чичков е роден на 13 април 1986 г., в гр. София. Завършва строителен техникум “Христо Ботев“ -  гр. София, а след това продължава следването си в Университета по Архитектура, строителство и геодезия - гр.София, откъдето има магистратура по специалност „Транспортно строителство“ с квалификация - Строителен инженер.

Следва и защитава втора магистратура по специалност „Регионално развитие“ от Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

С над 10 годишен опит в администрацията и структурите на Столична община.

Ръководил и участвал в проекти и програми по ОПОС, ЕОБД, НПЕЕМСЖ, ОПРР.

 

Заместник областен управител Стефан АрсовСтефан Арсов

Стефан Арсов е завършил право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

През годините е работил в адвокатски кантори, както и в големи корпоративни компании в сферата на частното, така и на публичното  право. Също така е бил част от администрацията на Столична община, където е натрупал богат административен опит.