Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6

Областен управител

Дата на публикуване: 22.03.2022
Последна актуализация: 11.08.2023

Вяра Тодева

 

Назначение:

Решение на Министерския съвет на Република България № 474 от 13 юли 2023 г.

 

Образование:

Магистър по право, Магистър по маркетинг и мениджмънт
Квалификация по бизнес и финанси в The College of North West – London
Временно изпълняващ длъжността областен управител на област София в периода юни- август 2022 г.
Заместник областен управител на област София в периода септември 2021 г. – август 2022 г.
Заместник изпълнителен директор на Агенция по вписванията в периода юли 2021 – септември 2021 г.
Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Държавна агенция „Електронно управление“ в периода януари 2018 г. - юли 2021 г.
Председател на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ гр. Велико Търново в периода юни 2011 г. - юни 2012 г., след което близо 6 години е началник на отдел „Обществени поръчки“ в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ към Министерство на отбраната.
Директор на дирекция в Държавна агенция по туризъм в периода септември 2006 г. – ноември 2009 г., след което последователно заема длъжностите директор на дирекция в Агенция по вписванията и директор на дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Министерство на здравеопазването.