Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Покана за пазарна консултация за реставрация на фигурите на „Паметник на Съветската армия“

Дата на публикуване: 21.03.2024
Последна актуализация: 21.03.2024

Областният управител на София Вяра Тодева публикува покана за пазарна консултация за реставрация на фигурите от монумент „Паметник на Съветската армия“

 

 

Областният управител на област София Вяра Тодева публикува покана за пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка за реставрация на фигурите от монумент „Паметник на Съветската армия”, разположен в „Княжеската градина“. Областната администрация на област София /ОАОС/ кани всички заинтересовани физически и юридически лица да представят индикативно ценово предложение за предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: „Извършване на реставрационно-консервационни дейности на  бронзовите фигури и барелефи, част от Монумент „Паметник на Съветската армия“. Целта на пазарната консултация е информацията да послужи за база при определяне на прогнозната стойност за обществената поръчка, тъй като до този момент в ОАОС не са възлагани или изпълнявани обществени поръчки от подобен вид. Цялата информация с параметрите на консултацията е публикувана в ЦАИС ЕОП – https://app.eop.bg/buyer/26128, където ще се предостави и резултатът от проведеното запитване.

След приключване на пазарните консултации и получаване на исканата информация ще се предприемат действия по осигуряване на необходимите финансови средства за възлагане на обществената поръчка по надлежния ред.

Стартирана е и процедура по внасяне на идеен проект в Министерството на културата за разполагане на фигурите от мемориален комплекс “Паметник на Съветската армия” в Музея на социалистическото изкуство в гр. София.

Съгласно процедурата за съгласуване на подобен тип инвестиционни проекти за поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства в урбанизирани територии, е необходимо да бъде издадена и виза за проектиране. В тази връзка, от страна на областна администрация, е изготвено мотивирано предложение за издаване на виза за проектиране за изпълнение на фундаменти.

Областният управител на област София Вяра Тодева изиска и становище от министъра на културата Кръстьо Кръстев за постоянно експониране на бронзовите фигури и барелефи - част от Монумент „Паметник на Съветската армия“ върху поземлен имот, върху който се намира „Музей на социалистическото изкуство в гр. София, и е в управление на Министерство на културата, както и при положително становище да процедира предложението за издаване на виза за проектиране към районната администрация.