Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

При областния управител на област София се проведоха консултации за състава на районните избирателни комисии

Дата на публикуване: 14.04.2024
Последна актуализация: 14.04.2024

На 14.04.2024 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация област София на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. “Алабин“ № 22, етаж 6, на основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение на Централната избирателна комисия № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., при областния управител на област София се проведоха консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание за определяне състава на 23-та, 24-та и 25-а Районни избирателни комисии. Участваха упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции. За резултата от проведените консултации се състави протокол, подписан от всички участници в тях.
На проведените консултации не се постигна съгласие за състава на 23-та, 24-та и 25-та РИК. На основание чл. 60, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК, предложенията за състава на комисиите, направени от представителите на партиите и коалициите, заедно с необходимите документи са изпратени на Централната избирателна комисия.