Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител на област София предприе действия по премахване на компрометираните облицовъчни плочи с надписа от ПСА

Дата на публикуване: 22.04.2024
Последна актуализация: 22.04.2024

Предприетото действие е в изпълнение на заповед на Главен архитект на Столична община №САГ23-РА-20-21 от 20.03.2023 г., издадена на основание чл. 196, ал. 1 от ЗУТ след обследване на състоянието на монумент „Паметник на Съветската армия“, разположен в „Княжеска градина“.

Във връзка с изпълнение на влязла в сила Заповед на Главния архитект на Столична община №САГ23-РА-20-21 от 20.03.2023 г., издадена на основание чл. 196, ал. 1 от ЗУТ след обследване на състоянието на монумент „Паметник на Съветската армия“, разположен в „Княжеска градина“

и

във връзка с определенията на Върховния административен съд /ВАС/ да обезсили поради липса на правен интерес двете разпореждания на Административен съд София – град /АССГ/, с които бе наредено да се спрат безусловно действията по демонтажа на монумент „Паметник на Съветската Армия“ /Определение №4278 от 09.04.24 г. обезсилва разпореждане                        № 11302/19.12.2023 г., постановено по адм. дело № 11891/2023 г. по жалба на Сдружение „Изправи се.БГ“ и група физически лица. С Определение            № 4455 от 10.04.24 г. се обезсилва разпореждане № 11288 от 19.12.2023 г. по административно дело № 11972/2023 г. по жалба на Политическа партия „Възраждане“,

 

Ви уведомяваме, че:

Областният управител на област София Вяра Тодева предприе действия по консервация на постамента на монумент „Паметник на Съветската армия“ /ПСА/ на територията на „Княжеската градина“ днес, 22 април, от 11:30 часа.

Във връзка с изпълнението на горепосочената заповед на Главния архитект на Столична община се предприеха и действия по премахване на разместените и компрометирани облицовъчни плочи с надписа от паметника.