Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване

Дата на публикуване: 28.03.2024
Последна актуализация: 28.03.2024

Областна администрация на област София уведомява населението на областта, че на 01.04.2024 г. от 11:00 ч. ще се извърши проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване чрез излъчване на звуков сигнал от акустичните сиренни устройства.