Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Заповед на директора на СРЗИ

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 11.08.2022

Директорът на Столичната регионална здравна инспекция отмени своя заповед № РД-01-248/03.08.2022 г., с която от 04.08.2022 г. бяха въведени временни противоепидемични мерки на територията на област София-град.

Заповед СРЗИ
Дата на публикуване: 11.08.2022