Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0E90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31A5

Военни паметници

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2022

Регистър на военните паметници на територията на област София