Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42G53
Z7_PPGAHG8009UA60QLKGJVPQ00T0

Списък на териториалните структури на Агенция за социално подпомагане

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 20.11.2023

Списък на териториалните структури на Агенция за социално подпомагане може да намерите на следния интернет адрес: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi/