Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18E2
Контактна форма Карта на областта Контакти областна администрация

Контакти

Дата на публикуване: 21.03.2022
Последна актуализация: 18.04.2024

Адрес: 
гр. София, 
район „Триадица", 
ул. „Алабин" 22, П.К. 1000

ЕИК: 831912591

МОЛ: Вяра Тодева

Областен управител
тел.: 02/907 1742

Деловодство

Справки по преписки ще се извършват всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. на телефон 02/9071760
e-mail: delovodstvo@sf.government.bg

За предложения, сигнали и жалби:
тел.: 02/907 1797; 02/907 1760
e-mail: delovodstvo@sf.government.bg

Работно време: от 09:00 до 17:30 
без прекъсване в работни дни