Z6_PPGAHG800HD710QVVO3KB80AB5
Z7_PPGAHG800HD710QVVO3KB80AR6

Заместник областни управители

Дарина Николаева

Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Българска филология“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, както и образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“.

Трудов и управленски опит: 

1996 – 2006 г. Директор на училище

2006 – 2021 г. Адвокат в Софийска адвокатска колегия

28.05.2021 г. – 24.01.2022 г. Заместник – областен управител на Софийска област

09.06.2022 г. – 04.08.2022 г. Областен управител на Софийска област

Димитър Иванов

Дата на раждане: 1969 г.
Образование:
Магистър по специалност „Стопанско управление“ от УНСС и магистър от НСА.
Кариера:
Професионалният си опит придобива в системата на МО и в икономическия отдел на МВР, а от 2008г. на мениджърски позиции в корпоративния сектор – БТК АД и Петрол АД.
Заместник областен управител на област София в периода 28.05.2021 – 21.01.2022 г.
Семеен с едно дете.