Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6

Областен управител

Митко Михайлов

Назначение: Решение на Министерски съвет на Република България от 04 август 2022 г. 

Образование: висше икономическо и юридическо образование

С дългогодишен административен и управленски опит на ръководни длъжности в администрациите на Министерството на финансите и Министерството на младежта и спорта. През 2015 г. е заемал поста зам.-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а в периода май 2021 г. – януари 2022 г. - областен управител на област София.