Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UC0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U95

Избори

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2022

 

Указ № 213 от 01.08.2022 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

 

Централна избирателна комисия

При областния управител Митко Михайлов се проведоха консултации за състава на 23, 24 и 25 районни избирателни комисии

На 07 август 2022 г. от 12,00 часа в заседателната зала на областната администрация на област София, на основание Указ № 213 от 01.08.2022 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. (обн. ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г.), Решение на Централната избирателна комисия  № 1198-НС от 02.08.2022 г. относно провеждането на консултации за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им и чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, бяха проведени консултации за определяне на съставите на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции. За резултата от проведените консултации се състави протокол, подписан от всички участници в тях.
На проведените консултации се постигна съгласие за състава на 23-та, 24-та и 25-та РИК. На основание чл. 60, ал. 7 от Изборния кодекс и т.I.5 от Решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на ЦИК, предложенията за състава на комисиите, направени от представителите на партиите и коалициите, заедно с необходимите документи са изпратени на Централната избирателна комисия.
 

 

Симулатор за гласуване с машина

Разяснителна кампания