Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5

Областни комисии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

Комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Областна транспортна комисия

Областна комисия „Военни паметници“ 

Областна епизоотична комисия