Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

При областния управител Митко Михайлов се проведоха консултации за състава на 23, 24 и 25 районни избирателни комисии

Дата на публикуване: 08.08.2022
Последна актуализация: 08.08.2022

На 07 август 2022 г. от 12,00 часа в заседателната зала на областната администрация на област София, на основание Указ № 213 от 01.08.2022 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. (обн. ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г.), Решение на Централната избирателна комисия  № 1198-НС от 02.08.2022 г. относно провеждането на консултации за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им и чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, бяха проведени консултации за определяне на съставите на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции. За резултата от проведените консултации се състави протокол, подписан от всички участници в тях.
На проведените консултации се постигна съгласие за състава на 23-та, 24-та и 25-та РИК. На основание чл. 60, ал. 7 от Изборния кодекс и т.I.5 от Решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на ЦИК, предложенията за състава на комисиите, направени от представителите на партиите и коалициите, заедно с необходимите документи са изпратени на Централната избирателна комисия.