Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Установена е необходимост от спешен демонтаж, преместване и реставрация на Паметника на Съветската армия

Дата на публикуване: 07.12.2023
Последна актуализация: 07.12.2023

Областната администрация уведомява столичани за заключението по изследването на Паметника на Съветската армия: Експертното становище за състоянието на монумента показва неотложност от спешна реставрация, за която е необходим демонтаж и преместване. Паметникът не е поддържан през последните 70 години, в резултат на което са се появили пукнатини в бронзовите отливки и съществува реална опасност от отделяне на елементи от фигурите. Налице са и пукнатини при свързването на частите, тежка корозия на укрепващата метална конструкция и „бронзова болест“ (меден хлорид). При това състояние на паметника са възможни сериозни инциденти с граждани. За предотвратяването им е необходимо поставянето на допълнителна ограда, което ще се случи в рамките на деня днес, 7 декември.
Предстои стартиране на обществена поръчка за реставрация на бронзовите фигури и барелефи, както и за изготвяне на проект за трайното им преместване, съгласно решението на Столичния общински съвет. 
Реставрацията ще запази художествената стойност на скулптурите, за да могат да бъдат изложени като експонати на място, което ще бъде идентифицирано след обстоен преглед на всички възможности.
Областна администрация